ประวัติส่วนตัว

 


 

 นางสาว ทิพวรรณ พรหมคุณ ชื่อเล่น จ๋า

เกิดวันที่ 23 กันยายน พุทธศักราช 2544

อายุ 19 ปี

มีพี่น้อง 2 คน เป็นบุตรคนที่ 1 

สัญชาต ไทย   ศาสนา พุทธ

หมู่เลือด A 

ที่อยู่ปัจจุบัน 38 หมู่5 ตำบล บึงบูรพ์ อำเภอ บึงบูรพ์ จังหวัด ศรีสะเกษ 33220

เบอร์โทรศัพท์ 0630960065

E-mail Thippawan23j@gmail.com

สีที่ชอบ กรม ขาว เทา ดำ

อาหารที่ชอบ ต้มยำกุ้ง

เพลงที่ชอบ  

จบมัธยมปลายจากโรงเรียนบึงบูรพ์ 

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ             อบรมเข้าค่ายคุณธรรม

                                

                                                                          วันปัจฉิมนิเทศ


 
     กิจกรรมวันแม่                                                  

 


       ประวัติส่วนตัว 


 นางสาว นีลลินีย์ โพธิสาร ชื่อเล่น นีล

 เกิดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2545

อายุ 19 ปี

 เป็นบุตรคนที่ 1 

สัญชาต ไทย   ศาสนา พุทธ

หมู่เลือด B

ที่อยู่ปัจจุบัน 22 หมู่14 ตำบล สำโรงพลัน อำเภอ ไพรบึง จังหวัด ศรีสะเกษ 33180

เบอร์โทรศัพท์ 0832397710

E-mail ninlinee33@gmail.com

จบมัธยมปลายจากโรงเรียนบ้านตาอุด 

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ


                                                                     กิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมพาน้องเข้าวัดเนื่องในวันมาฆะบูชากิจกรรมพัฒนาชุมชน
 ความคิดเห็น