ทิพวรรณ & นีลลินีย์


           
                                                                    
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  
 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    วิชาออกแบบสื่อดิจิทัล 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

                                                                                                                                


งานที่ 1
สร้างโปสเตอร์จากโปรแกรม canva.com

งานที่ 2
จัดทำรูปการ์ตูน Animation โดยศึกษาจาก youtube

   คำขวัญอาชีวะ


 

ความคิดเห็น